Winter League Winners- Presentation Day

N.I.F.T.A Winter League HFT 3rd place Nathan

N.I.F.T.A Winter League HFT 2nd place Ed

N.I.F.T.A Winter League HFT 1st place Walter

N.I.F.T.A Winter League FT 1st place – Dermott